Logo-POLIKLINIKA MAĐAREVIĆ

CJENIK

ortopedija

ortopedija

Pregled specijaliste s UZV60 EUR
Kontrolni pregled40 EUR
Prošireni pregled80 EUR
Specijalistička ekspertiza - izdavanje drugog mišljenja 100 EUR
Ultrazvučni pregled ekstremiteta40 EUR
Ultrazvuk dojenačkih kukova40 EUR
Intraartikularna primjena lijeka (blokada)40 EUR
Evakopunkcija zgloba 40 EUR
Viskosuplementacija (terapija hrskavice hijaluronskom kiselinom)200 EUR
Tretman autolognom kondicioniranom plazmom (ACP)200 EUR
Imobilizacija plastičnim gipsom80 EUR
Sudsko - medicinsko vještačenjena upit

fizikalna terapija i rehabilitacija

Kinesiotape10 EUR
Individulane vježbe20 EUR
Manipulacija zglobova20 EUR
Parcijalna masaža 30 minuta25 EUR
Parcijalna masaža 45minuta30 EUR
Masaža cijelog tijela 50 EUR
Fizikalna terapija30-35 EUR po danu
Udarni val35 EUR
Tecar terapija15 EUR
Masaža s manualnim tehnikama30 EUR
Terapija u kući pacijenta60 EUR