Logo-POLIKLINIKA MAĐAREVIĆ

Zlatan Cvitanović

viši fizioterapeut

Zlatan Cvitanović - fizioterapeut

Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci smjer fizioterapija. Tijekom 20 godina prakse stekao je veliko znanje I iskustvo u radu s ortopedskim, neurološkim, reumatskim i pedijatrijskim pacijentima.

Specijalizirao se u manualnoj medicini i radu sa sportašima. Surađuje s velikim brojem sportskih klubova te se brine o prevenciji i sanaciji ozljeda mnogobrojnih sportaša.

U svakodnevom radu koristi suvremene tehnike i protokole u rehabilitaciji bolesti i ozljeda koštano-zglobnog sustava.

Kontinuirano se educira za niz fizioterapeutskih procedura poput neurodinamike, Mulligan koncepta, McKenzie tehnike.

Personaliziranim pristupom pacijentu primjenjuje odgovarajuću metodu rehabilitacije i fizikalne terapije za svakog pojedinačnog pacijenta.

U svakodnevnom radu primjenjuje vježbe korektivne gimnastike za djecu, korektivne vježbe za najčešće deformitete kralježnice: skoliozu, kifozu i lordozu, te vježbe za prevenciju osteoporoze.

Provodi individualne vježbe za prevenciju i liječenje sportskih ozljeda i postoperativnu rehabilitaciju. Naglasak je na personaliziranom pristupu kako bi se postigla optimalna kvaliteta rehabilitacije za svakog pacijenta.